nedeľa, 4. júna 2017

...(var.)z a b i j e m

v tebe diabla

bla bla

*

ďalej si ľúb
pevný bod

znehybniem (v sebe)
POHNI mnou

pohni KOSTROU

*

štvrtok, 1. júna 2017

...(var.)nevediem sa nikam
(kam až dovlčím)

si spomeniem
ani nedovyješ

tichoVina prskne
rozozvučí

rozdriape

ani nedovyješ